Bảo hiểm AAA tổ chức đại hội cổ đông bất thường

02/08/2022 12:32

ĐHCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA đã bầu ra chủ tịch HĐQT mới.

Ngày 1/8/2022, Công ty CP Bảo hiểm AAA đã tổ chức thành công đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2022.

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung: đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, ĐHCĐ Bảo hiểm AAA đã thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Đình Ngôn, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Việt Hưng, thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được điều chỉnh từ 6 lên 7 thành viên. Theo kết quả bầu HĐQT mới, ông Đinh Hoài Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT và ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT.

ĐHCĐ cũng thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Đinh Hoài Châu và ông Nguyễn Trung Quân, đồng thời bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó ĐHCĐ đã bầu ông Đồng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và ông Lê Thanh Tùng là thành viên ban kiểm soát.

Tân Chủ tịch HĐQT Đinh Hoài Châu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị phần, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, công ty sẽ tinh gọn bộ máy nhân sự để mọi hoạt động tổ chức kinh doanh được vận hành hiệu quả; tập trung xây dựng các sản phẩm bảo hiểm mang tính chủ lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, đời sống của xã hội hiện đại, hướng đến lợi ích của khách hàng như bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm sức khỏe 5.0, bảo hiểm trách nhiệm tài chính và một số sản phẩm bảo hiểm khác.

Đồng thời, công ty sẽ vận dụng thế mạnh của hệ sinh thái từ tập đoàn Bamboo Capital và hệ thống các công ty thành viên, các đối tác và nhóm khách hàng có tiềm năng để gia tăng doanh số, mở rộng thị phần, nâng cao nhận diện thương hiệu…

Công ty sẽ đầu tư công nghệ, số hóa hoạt động bảo hiểm, mục tiêu trở thành một trong số các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam; đồng thời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam theo đúng lộ trình.

Bạn đang đọc bài viết "Bảo hiểm AAA tổ chức đại hội cổ đông bất thường" tại chuyên mục Doanh nghiệp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)