Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng năm 2020

15/03/2021 14:44

Sáng ngày 12/11 tai Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự - Bộ VHTTDL phối hợp cùng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng cho đối tượng 3, năm 2020 thuộc Bộ VHTTDL.

Sáng ngày 12/11 tai Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự - Bộ VHTTDL phối hợp cùng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng cho đối tượng 3, năm 2020 thuộc Bộ VHTTDL.

Trao chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi 

Phát biểu tại lễ Bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh, các đồng chí học viên tham dự lớp học đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Thông qua nội dung học tập đã giúp cho các học viên nâng cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Đó là những mục tiêu rất căn bản, làm cơ sở để các học viên vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố Quốc phòng và An ninh.

Báo cáo đánh giá kết quả học tập, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Bộ VHTTDL Quản Văn Hải cho biết, lớp học có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy quân sự - Bộ VHTTDL cùng  Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác tổ chức quản lý, giảng dạy, mời các đồng chí giảng viên có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn công tác để truyền đạt nội dung cho lớp học. Lớp bồi dưỡng đã có 168 học viên được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và Anh ninh, kết quả đạt 100% khá, giỏi.

Tuấn Hải

Sáng ngày 12/11 tai Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự - Bộ VHTTDL phối hợp cùng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng cho đối tượng 3, năm 2020 thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại lễ Bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh, các đồng chí học viên tham dự lớp học đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Thông qua nội dung học tập đã giúp cho các học viên nâng cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Đó là những mục tiêu rất căn bản, làm cơ sở để các học viên vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố Quốc phòng và An ninh.

Báo cáo đánh giá kết quả học tập, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Bộ VHTTDL Quản Văn Hải cho biết, lớp học có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy quân sự - Bộ VHTTDL cùng  Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác tổ chức quản lý, giảng dạy, mời các đồng chí giảng viên có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn công tác để truyền đạt nội dung cho lớp học. Lớp bồi dưỡng đã có 168 học viên được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và Anh ninh, kết quả đạt 100% khá, giỏi.

Tuấn Hải

Bạn đang đọc bài viết "Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng năm 2020" tại chuyên mục Du lịch. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)