Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) dự chi 57,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2

31/03/2023 16:01

Dự kiến, cổ đông của RAL sẽ được nhận tiền cổ tức vào ngày 26/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã: RAL) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 25%.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/4, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/4. 

Với số lượng gần 23 triệu cổ phiếu đang lưu hành, RAL dự chi gần 57,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Dự kiến, cổ đông của RAL sẽ được nhận tiền cổ tức vào ngày 26/04/2023.

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 vào tháng 9/2022 với tỷ lệ 25%. Như vậy, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 50%, bằng mức cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần RAL đạt 6.910 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 486,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 345 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, với kết quả đạt được, công ty hoàn thành vượt 30,4% kế hoạch doanh thu và vượt 77% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của RAL đạt 6.683 tỷ đồng tăng 24% so với con số đầu năm.

Trong đó, công ty có 4.492 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, gần 795 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Lượng hàng tồn kho đạt 962 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý IV. Vốn chủ sở hữu đạt 2.622 tỷ đồng, tăng hơn 1.253 tỷ đồng so với đầu năm.

Bạn đang đọc bài viết "Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) dự chi 57,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2" tại chuyên mục Doanh nghiệp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)