Nhóm nhạc nữ 9 thành viên gặp tai nạn giao thông

Chấn thương sau tai nạn khiến nhóm buộc phải hủy buổi giới thiệu album mới "Memento Box".