Thành viên nào giàu nhất nhóm BTS?

Trước khi tạm tan rã, BTS là nhóm nhạc nổi tiếng và giàu có. Bảy thành viên của nhóm sở hữu khối tài sản lớn.