Lợi nhuận quý 1 hồi phục mạnh kể từ đáy, một cổ phiếu "họ" Viettel âm thầm bứt phá hàng chục phần trăm sau 2 tháng

Cổ phiếu này tăng tốc trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang có nhiều chuyển biến tích cực so với quý trước đó.