Khối tự doanh tiếp tục bán ròng 614 tỷ đồng trong tuần 19-23/9

Khối tự doanh có tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp trên HoSE với giá trị giảm 34% so với tuần trước và ở mức 587 tỷ đồng, trong đó có 583 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.