Khối ngoại mua ròng gần 2.000 tỷ trong tuần đầu năm mới Quý Mão, "gom" mạnh HPG

Nếu chỉ xét trên kênh khớp lệnh thì khối ngoại mua ròng hơn 1.910 tỷ đồng trên toàn thị trường.