Bên mua lại yếu thế, VnIndex chỉ còn tăng chưa đầy 5 điểm

Đã rất nhiều lần bên mua đặt cược vào đà tăng của thị trường và mua khi cổ phiếu nhúc nhích tăng để rồi phải gánh lỗ ngay sau đó nên lần này, bên mua đang tỏ ra thận trọng hơn.