Quý 1/2021, Điện lực Khánh Hòa báo lỗ 76,7 tỷ đồng

Do tác động của dịch Covid – 19 doanh thu tiền điện 3 tháng đầu năm của KHP giảm 182 tỷ đồng so với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm giảm 72 triệu kwh, giá bán bình quân giảm 73,42 đồng dẫn đến kết quả kinh doanh quý 1 thua lỗ...