Agriseco Research: Thống kê từ năm 2000, lạm phát dưới 10% thì chứng khoán vẫn là kênh đầu tư phù hợp nhất

Thống kê của Agriseco Research, lạm phát dưới 10% chứng khoán vẫn là kênh đầu tư phù hợp trong khi các kênh đầu tư như Bitcoin và các tiền điện tử mang tính chất đầu cơ và chưa có khung pháp lý hoàn thiện và mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng vẫn đang ở mức thấp.