Kinh nghiệm vượt khủng hoảng từ một doanh nghiệp Singapore

Đối mặt với một trong những sự kiện thách thức lớn nhất từng gặp phải trong suốt lịch sử, BHS Kinetic xác định phải linh hoạt và sáng tạo hơn để làm chủ tình hình thay vì bị Covid-19 kiểm soát. Đó là một hành trình sáng tạo và học hỏi hàng ngày.