Khởi nghiệp sáng tạo fintech, đâu là xu hướng tiềm năng?

Fintech hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này tạo cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.