Việt Nam và cơ hội trở thành thị trường "bùng nổ" IT toàn cầu

Theo CMC Ciber Vietnam, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường bùng nổ tiềm năng của thế giới về ITO trong năm 2022.