TP Hà Nội chi hơn 2.500 tỷ đồng hoàn thiện đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Mục tiêu đầu tư dự án góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính theo quy hoạch được duyệt, tăng cường liên kết vùng giữa TP Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình.