Ứng phó với tình trạng 'khát' nhân công hái cà phê

Để giải quyết tình trạng thiếu công nhân mùa thu hoạch cà phê bấy lâu nay, nhiều tỉnh Tây Nguyên đã có những giải pháp tạo hiệu ứng tốt.