Vingroup đạt gần 13.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Doanh số bán bất động sản chưa ghi nhận của toàn Vingroup gồm Vinhomes và các công ty con đạt mức kỉ lục 110.500 tỷ đồng