FPT đầu tư vào Base.vn

Việc hợp tác giữa FPT và Base.vn được kỳ vọng sẽ cộng hưởng sức mạnh hai bên để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện.