Doanh nghiệp ồ ạt cắt giảm nhân sự

Nếu như trên thế giới, làn sóng cắt giảm nhân sự chủ yếu diễn ra tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, thì với Việt Nam lại là các công ty bán lẻ và bất động sản.