Viettel Global đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 với doanh thu cũng như lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất từ trước đến nay.