Kỳ lân công nghệ VNG đặt kế hoạch lỗ hơn 600 tỷ đồng

Việc VNG đặt kế hoạch lỗ lớn trong năm 2021 nhiều khả năng cũng liên quan đến tính toán công ty con Zion (vận hành ví điện tử ZaloPay) có thể thua lỗ nặng hơn nữa khi đẩy mạnh đầu tư.