Gỗ An Cường cán đích năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử

Gỗ An Cường vừa công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2022 đạt cao nhất lịch sử.