Thuduc House sẽ nâng tỷ trọng doanh thu bất động sản lên 60%

Chiến lược của Thuduc House trong thời gian tới là tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản, nâng tỷ trọng mảng này chiếm 60% tổng doanh thu của công ty.