Hoàng tử Ả Rập Xê-út trở thành cổ đông lớn thứ 2 Twitter

Từ phản đối, hoàng tử Ả Rập Xê Út Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz là một trong những người đầu tiên ủng hộ Elon Musk sau khi ông tiếp quản Twitter