CEO Lê Gia: Nước mắm truyền thống cần một sân chơi công bằng và truyền thông minh bạch

Sau 5 năm khởi nghiệp với dự án sản xuất nước mắm truyền thống, mái tóc doanh nhân Lê Anh thuộc thế hệ 8X đã điểm nhiều sợi bạc...