Nữ triệu phú muốn làm chủ chính mình và bí kíp làm sao để có 10 nguồn thu nhập thụ động

Với việc viết blog, hợp tác thương hiệu, diễn thuyết, bán khoá học trực tuyến…, Jannese Torres kiếm được 35.000 USD/tháng.