Chân dung 5 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND ở TP.HCM

Đây đều là những doanh nhân có uy tín cao trong cộng đồng kinh doanh ở TP.HCM.