Tỷ phú Kevin O’Leary: Điều khiến một hồ sơ xin việc trở nên nổi bật không phải là kỹ năng của ứng viên

Không phải kỹ năng của ứng viên mà sở thích của họ mới là điều khiến Kevin O'Leary chú ý.