Những bóng hồng khởi nghiệp Việt Nam

Các nữ lãnh đạo được vinh danh trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam do Forbes bình chọn năm 2018 đều đã thành danh ở nhiều cương vị khác nhau.