Hotgirl thừa kế 58.000 tỷ đồng "không muốn ngồi chờ kho báu về tay"

"Không muốn ngồi đợi thừa kế" từ người cha danh tiếng, hotgirl 29 tuổi tự xây dựng đế chế riêng cho mình với mong muốn truyền lại cho con trai.