Nhà sáng lập Trương Gia Bình sẽ gách vác trọng trách Chủ tịch Tập đoàn FPT đến năm 71 tuổi

Đến hết nhiệm kỳ mới 2022-2027, các "cây đa cây đề" trong ban lãnh đạo FPT đều sẽ ở tuổi "thất thập cổ lai hy".