CEO Mekong Capital tiết lộ cách để quản trị công ty, để tập thể cùng nhìn về một hướng

Theo vị CEO này, muốn thành công, điểm then chốt căn bản là lãnh đạo phải phát triển vai trò đội nhóm, từ đó thực hiện quá trình chuyển hoá doanh nghiệp nội bộ.