Lộ diện người điều hành mới thay ông Trịnh Văn Quyết

Tại FLC, bà Yến đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng.