Khách đặt tour tăng trở lại

Covid-19 dần được kiểm soát, du khách chọn tour ngắn ngày, theo nhóm gia đình, bạn bè tới các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, vùng biển miền Trung.