4 thói quen xấu đẩy nhanh cơn nhồi máu não, đáng tiếc rất nhiều người mắc, làm tốt 3 điều thì mạch máu não sẽ biết ơn bạn

Nhồi máu não xảy ra từ từ do nhiều thói quen xấu trong cuộc sống gây ra. Trong đó, điển hình phải kể đến 4 thói quen xấu như sau.