Chủng phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh chóng mặt tại nhiều quốc gia

Đến sáng 30/6, thế giới có trên 552,28 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,35 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.