Vật thể lạ trong lòng trắng trứng khiến nhiều người hết hồn: Chuyên gia nói gì?

Khi đập trứng, chị O thấy trong lòng trắng cho một sợi màu trắng ngà rất lạ. Chị đã chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội - nơi mọi người điều nghĩ tới việc trứng bị nhiễm giun sán.