Đóng BHXH được 10 năm đã đến tuổi nghỉ hưu thì làm thế nào để được nhận lương hưu?

Có những trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 10 năm, vậy làm thế nào để người tham gia có thể nhận được lương hưu? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp vấn đề trên.