Bitcoin mất giá thảm

Đã có thời điểm giá của Bitcoin xuống dưới mốc 36.000 USD.