5 bài học tài chính nhất định phải nằm lòng trước 40 tuổi

Kế hoạch tài chính được xem là một trong những cách thức tích lũy tài sản hiệu quả để một người trở nên giàu có và cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Tuy vậy, nói thì dễ đấy, đến khi bắt tay vào thực hiện lại là một vấn đề khác.