Việt Nam đầu tư hơn 300 triệu USD vào Hoa Kỳ

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu với 8 dự án mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn.