Bão giá nguyên vật liệu: "5 năm nữa sợ không còn công ty xây dựng Việt Nam"

Hiện nay nhà thầu xây dựng không biết phải làm thế nào, làm cũng chết, không làm cũng không xong, thoái lui bỏ công trình thì ra toà bị phạt...