Mục tiêu lợi nhuận gần 20.000 tỷ đồng của Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 để thông qua toàn bộ nghị quyết bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong chiến lược 2021-25 với trọng tâm dữ liệu – số hóa – nhân tài, nối tiếp thành công vượt trội mà ngân hàng đã đạt được trong 5 năm qua.