SSI Research: Sức khỏe ngân hàng đang yếu đi

Báo cáo ngành ngân hàng mới đây của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy lợi nhuận ngân hàng vẫn đang tăng trưởng mạnh nhưng bảng cân đối kế toán lại yếu đi.