Doanh nghiệp xuất khẩu điều giảm lỗ nhờ... vỏ

Biến động tỷ giá và lãi suất khiến các nhà nhập khẩu thận trọng, xuất khẩu giảm mạnh, doanh nghiệp trong nước cũng khó khăn nên không mua trữ hàng nhiều như trước...