Australia điều tra chống bán phá giá nguyên liệu thuốc nổ nhập từ Việt Nam

Việt Nam bắt đầu xuất khẩu amoni nitrat sang Australia từ năm 2019, tính riêng trong năm 2021 là 16,2 nghìn tấn tương đương với kim ngạch 5,07 triệu USD.