Chuyên gia kinh tế: Nhà đầu tư sẽ hưởng lợi khi trái phiếu doanh nghiệp được thanh lọc

Nhà đầu tư sẽ có cơ hội lựa chọn sản phẩm tốt, hiệu quả hơn sau các đợt thanh lọc, nhờ đó, thị trường trái phiếu chắc chắn sẽ phát triển bền vững hơn, theo ý kiến các chuyên gia kinh tế.