Sau thương vụ M&A "thâu tóm đất vàng", BĐS Phát Đạt (PDR) tiếp tục vay 270 tỷ đồng phát hành trái phiếu

Nếu tình hình kinh doanh có biến động tiêu cực, quyền lợi của trái chủ có thể sẽ chịu ảnh hưởng kép từ việc khả năng thanh toán gốc, lãi của doanh nghiệp và giá trị tài sản đảm bảo tính theo giá trị cổ phiếu trên sàn.