Cần tiền để "chơi lớn", công ty vật liệu pin của Tập đoàn SK lên kế hoạch IPO 2 tỷ USD trong tháng tới

CEO Roh Jae-sok giải thích về lý do công ty công nghệ SK IE Technology thực hiện IPO: "Dòng tiền của chúng tôi không đủ để đáp ứng hết các khoản đầu tư quy mô lớn".