Xoay trụ sang khu công nghiệp, Saigontel "hái quả ngọt"

Sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực BĐS khu công nghiệp, lợi nhuận của Saigontel được cải thiện rõ rệt kéo theo đó là sự bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu SGT trên sàn chứng khoán.