Đất Xanh Services (DXS) rót 3,6 tỷ đồng thành lập công ty con, miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc

Tính đến cuối quý III/2021, Đất Xanh Service sở hữu 53 công ty con, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.