Nhóm quỹ Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn FPT

Cổ phiếu FPT hiện đang neo gia gần vùng đỉnh 95.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 60% so với đáy cuối tháng 1/2021.