Vietnamobile có CEO mới, tiết lộ chiến lược kinh doanh mới trong năm 2022

Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm của Vietnamobile là ông Raymond Ho, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông.