Vinasun hụt hơi đến bao giờ?

Sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ và Covid-19 đã khiến CTCP Ánh Dương Việt Nam - đơn vị sở hữu thương hiệu taxi Vinasun - bị lỗ kỷ lục 210 tỷ đồng trong năm 2020.